1 2


สมัครสมาชิก

fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu123:DataDetail1

 

1.ปริ๊นใบสมัคร

2.กรอกรายละเอียด

3.ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน (ขีดคร่อมเขียนว่า " ใช้สมัครสมาชิกกับบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์เท่านั้น "

4.โอนเงินค่าสมัคร 200 บาท เข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งของบริษัท ตามรูปด้านล่างนี้

 

 

5.ถ่ายรูป ใบสมัคร สำเนาบัตรประชาชน สลิปการโอนเงิน หน้าบัญชีธนาคาร (แบบชัดเจน) ส่งมาที่ Line ของหัวหน้าทีมท่าน